terug naar start

Privacyverklaring

WITS hecht veel belang aan de bescherming van je privacy en persoonsgevoelige gegevens. We zorgen dat je gegevens veilig zijn en gebruiken deze uitsluitend in overeenstemming met de privacywet (AVG). In deze privacyverklaring leggen we uit wat we allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Persoonlijke gegevens die we verwerken

WITS verwerkt je gegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan ons verstrekt. In onderstaande overzicht informeren we welke persoonsgegevens worden verwerkt en op welk manier, waarom we dat doen en hoe lang deze worden bewaard:

Via contactformulier(en):

Via formulieren op deze website kan je vragen stellen of aanvragen doen. Hierbij verzamelen we jouw naam, telefoonnummer, e-mailadres, ip-adres en gegevens die je meegeeft in een bericht of bijlage.

Omdat we daar een legitiem belang bij hebben, bewaren we deze gegevens totdat we zeker zijn dat je verzoek volledig is afgerond, of tot het beëindigen van een tot stand gekomen overeenkomst, en tot 1 jaar nadien. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie terugvinden en onze klantenservice optimaliseren.

Voor nieuwsbrieven:

Je kan abonneren op nieuwsbrieven van wits.be. Hiervoor verzamelen we jouw naam of bijnaam, e-mailadres en ip-adres. Omdat we je enkel willen mailen over zaken die voor jou interessant zijn is de nieuwsbrief onderverdeeld in verschillende onderwerpen. We zullen je enkel sturen over onderwerpen waarvoor je zelf toestemming hebt gegeven.

Je kan je toestemming op ieder moment intrekken door op de uitschrijflink te klikken die onderaan iedere nieuwsbrief wordt meegezonden. Indien je geen klant bent en dus geen lopende overeenkomst hebt bij WITS worden je gegevens in onze mailinglijsten niet langer bewaard dan 6 maanden nadat je het abonnement hebt stopgezet. Zolang je als klant nog een lopende dienst hebt zullen we je gegevens blijven bewaren maar dan enkel gebruiken voor wettelijke of belangrijke mededelingen over onze producten of diensten (bvb. wanneer de algemene voorwaarden worden aangepast).

Bij het afhandelen van bestellingen:

Wanneer je bij WITS een bestelling plaatst, op eender welke manier (offline/online, telefonisch, enz.), gebruiken we de volgende gegevens om de bestelling af te ronden en een factuur op te maken: e-mailadres, naam, bedrijfsnaam, BTW-nummer en factuuradres.

Omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn, bewaren we deze informatie tot 7 jaar na het afronden van de bestelling.

In een klantendossier, voor algemene ondersteuning:

Om klanten ondersteuning te bieden in het gebruiken van onze diensten en producten of voor algemene ondersteuning verzamelen we mogelijk nog extra gegevens zoals: contactgegevens, fysieke adressen, ip-adres(sen), info over apparaten en software, gebruikersnamen en -id’s, e-mailadres(sen), applicaties die je gebruikt en links naar sociale media profielen en/of pagina's.

We bewaren deze gegevens omdat we daar een legitiem belang bij hebben. We bewaren deze gegevens zolang je klant bent bij WITS en tot 1 jaar nadien. Indien je geen lopende overeenkomst hebt of wanneer de overeenkomst is beëindigd kan je ook een verzoek indienen deze gegevens eerder te wissen.

Support op afstand (teamviewer):

Met behulp van het programma TeamViewer leveren we technische ondersteuning bij het gebruik van onze diensten of producten, en/of algemene ondersteuning bij het instellen van en het werken met je lokaal geïnstalleerde software. Om deze vorm van support mogelijk vragen we naar jouw teamviewer ID en het (actuele) wachtwoord. De software genereert bij iedere opstart een nieuw wachtwoord, welke we nodig hebben om verbinding te kunnen maken. Je kan de verbinding op ieder moment verbreken door het programma te sluiten. We maken geen opnames van de supportsessie(s) en bewaren geen gegevens die tijdens de supportsessie werden ingekeken. Na het beëindigen van de supportsessie bewaren we, voor zolang je daar geen bezwaar tegen maakt, enkel je teamviewer ID. Zo kunnen we je in de toekomst sneller van dienst zijn.

Bijzondere (gevoelige) persoonsgegevens

De website van WITS heeft geen intentie bijzondere gegevens te verzamelen. Onze website en dienstverlening is niet gericht aan minderjarigen. Indien we vermoeden toch gegevens ontvangen te hebben van een minderjarig persoon, of gevoelige persoonsgegevens, zullen de gegevens onmiddellijk worden verwijderd.

Gebruik van cookies

WITS (wits.be) gebruikt functionele en technische cookies om de gebruikerservaring in de website te optimaliseren. Daarnaast gebruiken we ook trackingcookies van Google Analytics. Deze gegevens worden anoniem verwerkt zodat ze geen invloed hebben op jouw privacy. Meer info over het gebruik van cookies kan je vinden in ons cookiebeleid.

Beveiliging van persoonsgegevens

De bescherming van jouw gegevens is voor ons van groot belang. We zorgen dat je gegevens goed beveiligd zijn en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en/of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens raden we je aan hierover contact op te nemen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt steeds het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je ook het recht om toestemming voor de gegevensverwerking, indien die noodzakelijk is, in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door WITS en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om je persoonsgegevens in een computerbestand naar jezelf of een ander, door jou genoemde organisatie, toe te sturen.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens richten aan toon e-mailadres . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we een kopie van de voorzijde van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie het kaartnummer en de pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

WITS zal zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen, op het verzoek reageren. Bij nalatigheid kan je een klacht indienen bij de gegevens­beschermings­autoriteit..

Ontvangers van gegevens

Om onze diensten te kunnen afleveren en de daarbij horende administratie en wettelijke verplichtingen na te komen, of voor het innen van (laattijdige) betalingen, kunnen we beroep doen op externe bedrijven of (sub)verwerkers. We controleren dat deze bedrijven conform de privacywetgeving werken en sluiten contracten af om de verwerking van je gegevens te regelen en om je rechten en de veiligheid van je gegevens te verzekeren.

Met uitzondering van de hierboven genoemde gevallen geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde door aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Externe links

Deze website kan links bevatten naar websites van derde partijen. Wij hebben geen controle over de privacy maatregelen of inhoud van websites van derden. We raden je aan het privacybeleid van iedere website die je bezoekt zorgvuldig te lezen.

Wijzigingen in deze verklaring

WITS behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. De meest actuele versie kan je steeds terugvinden op de website.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de gegevens­beschermings­autoriteit.